Zasady i warunki użytkowania

Wchodząc na stronę internetową firmy CIN, użytkownicy wyrażają świadomą zgodę na zasady i warunki użytkowania przedstawione poniżej.

Strona internetowa wraz z domeną www.cin.com, w tym wszystkie jej podstrony, jest własnością firmy CIN – Corporação Industrial do Norte, S. A., z siedzibą przy Avenida Dom Mendo nº 831, Maia – Portugalia.

Wszystkie informacje i treści dostępne na stronie, w tym obrazy, filmy, teksty i informacje, logo i projekty graficzne, a także wszystkie inne dokumenty tam obecne, są własnością przemysłową i intelektualną firmy CIN lub osób trzecich, które zezwoliły na ich umieszczenie, oraz nie mogą być wykorzystywane poza przyjętymi warunkami. O ile przepisy prawne nie stanowią inaczej, wyraźnie zabrania się kopiowania, przechowywania, reprodukowania, modyfikowania, przesyłania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim informacji dostępnych na niniejszej stronie, chyba że do użytku osobistego i niekomercyjnego. W przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie wyżej wymienionych informacji, należy zawsze podać ich źródło.

Wszelkie próby modyfikacji lub ładowania informacji, lub jakiekolwiek inne działania, które mogą uszkodzić lub zagrozić systemowi są surowo zabronione i mogą podlegać karze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Firma CIN udostępniła informacje dotyczące firmy za pośrednictwem strony internetowej i podejmuje starania mające na celu zapewnienie, że są one dokładne, istotne, kompletne i aktualne. Niemniej jednak, firma CIN nie może zagwarantować, że nie popełniono żadnych błędów lub pominięć oraz zobowiązuje się skorygować wszelkie takie błędy lub pominięcia, które zostały jej zasygnalizowane lub o których wie.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty ani rekomendacji ze strony firmy CIN. Z tego powodu, wszelkie decyzje podjęte na podstawie tych informacji są podejmowane na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Celem firmy CIN jest zminimalizowanie wszelkich niedogodności spowodowanych błędami technicznymi. Jednakże, niektóre dane lub informacje znajdujące się na stronie mogły zostać utworzone lub skonstruowane z plików lub formatów, które nie są wolne od błędów. W związku z tym firma nie może zagwarantować, że usługi nie zostaną przerwane lub zakłócone przez takie problemy. Firma CIN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne problemy, które mogą powstać podczas korzystania z niniejszej strony lub innych stron zewnętrznych powiązanych ze stroną firmy CIN.

Niniejsza strona podlega wewnętrznym i zewnętrznym przepisom i regulaminom firmy CIN, jak również obowiązującemu prawu portugalskiemu i wspólnotowemu.