search docs

Dokumentacji
Technicznej
 
Przykład: C-Thane, 7P350, ...
Markets Zaangażowany w zrównoważony rozwój i świadomy wpływu naszej działalności na środowisko, CIN Performance Coatings formułuje produkty przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii, zgodnie z najsurowszymi normami. CIN Performance Coatings to idealny partner biznesowy dla każdego segmentu rynku.

ACE

Architektoniczne

Budynki i infrastruktura

Energia

Obiekty górnicze i przemysłowe

Olej i gaz

Opakowania

Przemysł

Transport

Żywność i woda