Obiekty górnicze i przemysłowe
Ze względu na szczególnie trudne warunki, ochrona obiektów przemysłowych i górniczych jest dużym wyzwaniem w branży, ponieważ muszą one spełniać wiele wymagań. Znajdź najlepsze rozwiązania do ochrony tych obiektów.

Górnictwo

Przemysł wydobywczy, charakteryzujący się korozyjnym i ściernym środowiskiem, jest bardzo wymagającym sektorem. Tutaj znajdziesz sprawdzone rozwiązania o wysokiej wydajności, które wydłużają żywotność górniczych zakładów produkcyjnych.

Podłogi

Rozwiązania posadzkowe CIN Performance Coatings zapewniają wymaganą ochronę mechaniczną i chemiczną dostosowaną do wymagań każdego przypadku zastosowania.

Przemysł celulozowo-papierniczy

Przemysł celulozowo-papierniczy ma pewne cechy szczególne związane z procesami chemicznymi związanymi z wydobyciem i obróbką celulozy. Dowiedz się więcej o najlepszych rozwiązaniach do ochrony zarówno nowych, jak i istniejących konstrukcji.

Zakłady petrochemiczne

Przemysł petrochemiczny idzie w parze z silnie korozyjnym środowiskiem. W CIN Performance Coatings znajdziesz najlepsze rozwiązania do ochrony antykorozyjnej elementów konstrukcyjnych, w tym ochrony przed wysokimi temperaturami.

Zbiorniki

W CIN Performance Coatings znajdziesz gamę produktów specjalnie opracowanych w celu zapewnienia skutecznej ochrony antykorozyjnej zbiorników do przechowywania produktów ropopochodnych, przedłużając ich trwałość i zapobiegając zanieczyszczeniu.