Budynki i infrastruktura
W przypadku dużych projektów inżynieryjnych kluczowe znaczenie mają bezpieczeństwo, estetyka i trwałość. Znajdź najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony antykorozyjnej, pasywnej ochrony przeciwpożarowej, ochrony betonu i podłóg.

Budynki mieszkalne, komercyjne i specjalistyczne

Ze względu na cel publiczny i / lub rekreacyjny, budynki są miejscami, w których gromadzą się ludzie. W CIN Performance Coatings znajdziesz najlepsze rozwiązania chroniące je przez wiele lat.

Budynki przemysłowe i magazynowanie

Agresywność środowisk przemysłowych jest głównym czynnikiem branym pod uwagę przy projektowaniu budynków przemysłowych i magazynów. Tutaj znajdziesz najlepsze rozwiązania do ochrony tych konstrukcji, zarówno metalowych, jak i betonowych.

Mosty i Wiadukty

Aby wydłużyć trwałość, fundamentalne znaczenie ma właściwe i skuteczne zabezpieczenie ważnych obiektów inżynierskich, takich jak mosty i wiadukty. Niezależnie od tego, czy są wykonane ze stali, czy z betonu, w CIN Performance Coatings znajdziesz najlepsze rozwiązania do ochrony tej infrastruktury.

Pasywna ochrona ognioochronna

Na całym świecie istnieje wiele prac inżynieryjnych i architektonicznych, które swoje piękno zawdzięczają głównie odsłoniętej konstrukcji stalowej. Produkty pęczniejące zwiększają ich bezpieczeństwo, opóźniając zapadanie się w przypadku dużego pożaru, chroniąc w ten sposób życie i dobra materialne.

Podłogi

Oprócz aspektu estetycznego i dekoracyjnego, rozwiązania podłogowe CIN Performance Coatings zapewniają wymaganą ochronę mechaniczną i chemiczną dostosowaną do wymagań każdego zastosowania.

Samonośne magazyny regałowe

Samonośne magazyny regałowe to duże projekty inżynieryjne, w których regały same w sobie stanowią konstrukcję budynku. Aby zapewnić skuteczną ochronę tych konstrukcji, powłoki muszą łączyć estetykę z funkcjonalnością. Odkryj tutaj rozwiązania o odpowiednich właściwościach mechanicznych i odporności na działanie czynników atmosferycznych.