Żywność i woda
Znany z wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny, przemysł spożywczy to bardzo wymagający sektor. Znajdź najlepsze rozwiązania dla różnych sytuacji.

Kontakt z żywnością

W CIN Performance Coatings znajdziesz najlepsze rozwiązania do powlekania zbiorników i opakowań do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością, a także do posadzek w obiektach przemysłowych.

Oczyszczanie ścieków

Ochrona wody wymaga efektywnych oczyszczalni ścieków. W CIN Performance Coatings znajdziesz najlepsze rozwiązania do ochrony tych miejsc.

Woda pitna

Woda do spożycia przez ludzi jest cennym i rzadkim towarem. Dowiedz się więcej o naszych najbardziej innowacyjnych rozwiązaniach powłokowych dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną.